AÇLIĞA KARŞI MÜCADELEDE KURBAN

Birleşmiş Milletler’in Dünya Gıda Programı, dünya çapında açlık konusunda yararlı bilgiler paylaşmaktadır. Dünyada yaklaşık 795 milyon insanın sağlıklı aktif bir hayat sürmek için yeterli gıdaya sahip olmadığını biliyor muydunuz? Bu, yer yüzünde yaklaşık dokuz kişiden biri demek. Dünyada açlık çeken insanların büyük çoğunluğu, nüfusun 12.9’unun yetersiz beslendiği gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Asya, toplamın üçte ikisiyle, en çok sayıda aç insanı barındıran kıtadır. Sahra altı Afrika (nüfusa oranla) açlığın en çok görüldüğü bölgedir. Oradaki dört kişiden biri yetersiz beslenmektedir. Yetersiz beslenme, beş yaşın altındaki çocukların neredeyse yarısının (%45) ölümüne neden olmaktadır – her yıl 3.1 milyon çocuk.*

Embrace Relief’in Kurban Projesi vasıtasıyla açlık ve yetersiz beslenmeden etkilenenlerin hayatlarında bir farklılık oluşturabiliriz. Kurban bağışınız, Birleşik Devletler ve dünyanın gelişmekte olan ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmaktadır. Embrace Relief, 2015’te ABD çapında 140.000 paund (63.5ton) gıda dağıtmıştır. Gönüllülerimiz dünya çapında da 230.000 paund (104 ton) gıda dağıttılar.

*Kaynak: https//www.wfp.org/hunger/stats