Sıkça Sorulan Sorular

 1.Kurban Bayramı Hakkında

Kurban Bayramı, kurban kutlamasıdır ve iki nedenle önemlidir:

1. Kurban Bayramı’nda Hz. İbrahim’in (AS) içinde bulunduğu halet­i ruhiyeyi ve Allah (SVT) emrettiği için en sevdiği insanı (oğlunu) kurban etmeye nasıl hazır olduğunu hatırlarız.

2. Kurban Bayramı ile Allah’a en yakın olabileceğiniz Hac dönemi sona erer. Dünyadaki herşeyi unutur ve o ana kendinizi verirsiniz. Hatta o yıl hacca gitmeyenler bile Haccın ne anlama geldiğini düşünüp onu kutlarlar. Müslümanlar, hayatının ilk yılını tamamlayıp ikinci yılına giren bir koyunu kurban edebilirler. Bunu Peygamber Efendimiz’in (SAV) şu hadisinden anlıyoruz: “İki yaşındaki (ikinci yılındaki) koyunu kurban edin çünkü buna izin verilmiştir. Üç yaşında keçi ve inek ya da altı yaşına girmiş deve de kurban edebilirsiniz.” İcma ya da alimlerin fikir birliği ile belirlenmiş bazı hususlar vardır. Paralarını bir araya getirip bir hayvan satın almaya çalışan birden fazla şahıs bulunduğunda uyulması gereken kurallar vardır. Örneğin; yedi kişinin bir araya gelip erkek ya da dişi bir devenin kurbanına katılmasına izin verilmektedir. Aynı şey bir büyükbaş hayvanın kurbanında da söz konusudur. Bu, Cabir (RA) tarafından ifade edilmiştir: “Hudeybiye yılında biz Peygamber Efendimiz (SAV) ile birlikte kurban kestik; bir deve yedi kişiye yetti ve bir inek de 7 kişi için yeterliydi. Fakat koyun sadece bir kişi için yeterlidir.”

 2. Vacip Kurban Nedir?

Kurban kesmek, âkıl-baliğ (akıllı-ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getirmesi gereken malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla, Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olmak üzere kurban kesmelidir.

 3. Kurban Ne Zaman Kesilir?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Şafii mezhebine göre ise, kurban bayramın dördüncü günü de kurban kesilebilir. Kurban kesmenin hükmü Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise, sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber Efendimizin (s.a.v) kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

 4. Kurban Kesimi Esnasında Ne Tavsiye Edilmektedir?

Kurban esnasında yapılması tavsiye edilen 5 husus bulunmaktadır. Bunlar:
- Allah’ın adını anmak
- Peygamber Efendimize (SAV) salavat getirmek
- Kıbleye yönelmek
- Tekbir (Allahu Akbar)
- Kabul edilmesi için dua etmek

Bunlara delil olarak Peygamber Efendimiz’in kurban keserken “Bismillah ve Allahu Ekber” dediği rivayet edilmektedir. Bir başka Hadis’te de Efendimiz’in bir koyun kurban ederken “Bismillah, Allahım bunu Muhammed, Ailesi ve Ümmetinden Kabul et” dediği belirtilmektedir.

 5. Nafile Kurban Nedir?

Vefat etmiş birisi adına veya sevabı vefat eden kişiye bağışlanmak üzere kurban kesmekte bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise, mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Vasiyeti yoksa, ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını vefat etmiş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi kendisi de kurban kesebilir.

 6. Adak Kurbanı Nedir?

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi adağını bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa, bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve furûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi zengine de yediremez. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse, o eti tartıp rayiç bedelini yoksullara vermesi gerekir.

 7. Akika Kurbanı Nedir?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akika” adı verilir. Akika kurbanı kesmek müstehaptır. Akika kurbanı olarak kesilecek hayvanda, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır. Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Akika kurbanının etinden ve derisinden, kurban sahibi dahil herkes istifade edebilir.

 8. Şükür Kurbanı Nedir?

Şükür kurbanı bir ceşit nafile kurbandır. Kişi, arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Temettu ve kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi birlikte ifa ettikleri için, kestikleri kurbanlara şükür kurbanı da denilmektedir. Bu kurbanların etinden sahipleri de yiyebilirler.

 9. Kurbandan Bağış Yapmak Ne Demektir?

Geleneksel olarak insanlar kurban hayvanlarının etini komşularına, akrabalarına ve yoksullara bağışlarlar. Müslümanlar yılın bu zamanında yurt içi ve dışında yardım bağışları yaparlar. Müslümanlar hayvanlarını kendileri kurban edebilirler ya da başkalarına vekalet verip kurbanlarını kestirebilirler. Ayrıca, kurban edilen hayvanın hiçbir kısmını satmamıza izin verilmediğini de hatırlamak önemlidir. Bir kısmı da, Peygamber Efendimiz’in (SAV) sünnetinden bildiğimiz üzere yoksullara verilmelidir. Bazen, kurban kesmesi vacip olan müslümanlar kurban hayvanlarını ya da kurbanlık bir hayvan satın almaya yetecek miktarda parayı, kurban usülüne uygun kesilecek şekilde vekalet ile, yardım için bağışlayabilirler. ABD ve diğer ülkelerde dinen kurbana uygun hayvanların ücretleri ekonomiye bağlı olarak değişebilir. Embrace Relief insanların kurban bağışlarını vekaletle kabul edip kurban niyetlerine göre kesen kuruluşlardan biridir. Bu hayvanların eti de akabinde hiç beklemeden ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

 10. Müslümanlar Nasıl Vekalet Verebilir?

Bağışınızı nasıl yapmış olursanız olun Embrace Relief’e vekâlet vermeniz gerekir. Bağışınızı elden makbuz karşılığı yaparsanız, vekâletiniz görevlilerce alınır ve iletişim bilgileriniz kaydedilir. Online bağış yaparsanız, vekâlet butonu sayesinde vekâletinizi yazılı olarak bırakmış olursunuz.

 11. Kredi Kartıyla Kurban Satın Almak Caiz Midir?

Kurban kesmekle mükellef olan kişi satın alacağı kurbanın bedelini peşin olarak verebileceği gibi, vadeli veya taksitli olarak da verebilir. Bu nedenle bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatinden bir şey eksiltmez. Ancak kredi kartının borcunu zamanında ödemek ve gecikme faizine düşmemek gerekir. Kredi kartı ile taksitli kurban alırken, taksit yapma karşılığında bankaya ilave ücret ödenmesi durumunda ise, kurban ibadeti geçerli olmakla birlikte,faizli işlem sebebiyle ayrıca bir günah söz konusu olur.

 12. Kurban Bedelleri Neye Göre Belirleniyor?

Kurban bedelleri Amerika ve yurt dışı olarak ayrılır. Amerika’daki bedel Amerika piyasasına göre belirlenirken, yurt dışı bedelleri ülkelere göre değişir. Örneğin, özellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın ve ucuz olduğu Afrika ülkelerinde bedel düşerken, abluka altında olan ve bu nedenle dışarıdan kurbanlık hayvan sokmanın zor olduğu Filistin gibi ülkelerde bedel yükselmektedir. Siz de isterseniz yurt içinde yardıma muhtaç bir ailenin sofrasına mutluluğu taşıyabilir, yahut yurt dışında istediğiniz bir ülkede bir parça kurban etiyle kardeşlik köprülerinin temellerini atabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoksulların yüzü kurban bağışlarınızla gülsün, kurban ibadetiniz Embrace Relief ile gerçek anlamını bulsun!

 13. Kesimler Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Kurban kesimi, Amerika’da ve yurt dışında önceden belirlenen merkezlerde, hijyenik ortamlarda ve İslâmi usullere uygun olarak yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan kesimlerinde vekâleti verenlerin adı ve soyadı tek tek yüksek sesle okunmakta, kesimden sonra da kurban sahibinin ismi herkesin görebileceği şekilde yazılarak ilân edilmektedir. Büyükbaş hayvan kesimlerinde ise hisse sahibi 7 bağışçının isimleri sırayla okunup ilân edildikten sonra kesim gerçekleşmektedir.

 14. Kurbanım İstediğim Yerde Kesilebilir mi?

Vekâletinizi verirken kurbanınızın hangi bölgede kesilmesini istediğinizi belirtebilirsiniz. Eğer herhangi bir adres belirtmezseniz kurbanınız en çok ihtiyaç duyulan bir bölgede kesilir.

 15. Kurbanımın Kesildiğinden Nasıl Haberdar Olabilirim?

Kurbanınız kesildikten sonra size teşekkür mektubu gönderilecektir. Kurbanınız kesildiğinde, ABD ya da yurt dışında, bir teyid olarak e-posta ya da SMS mesajı alırsınız.

 16. Kurban Etleri Kimlere Dagıtılıyor?

Yurt içinde ve yurt dışında kesilen kurbanların etleri, Embrace Relief gönüllüleri tarafından önceden sosyal incelemesi yapılmış ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilerin adreslerine götürülerek dağıtılmaktadır. Dağıtımlar bazı bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin adreslerine götürülerek yapılırken, bazı bölgelerde ihtiyaç sahiplerine önceden fişler verilmekte ve kesim merkezlerinde kendilerine bu fişler karşılığında kurban etleri teslim edilmektedir.

 17. Yaptığınız Bağış Nasıl Kullanılacak?

Yaptığınız bağış karşılığında Embrace Relief, kurbanınızın istediğiniz ülkede kesilip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını temin edecektir. Kurban ücreti kesildiği ülkeye göre değişmektedir. Kurban bağışları kesilelecegi bölgesel kurbanlık fiyatları üzerinden ortalama bir fiyat belirlenerek toplanacak ve bağışlarınızın tamamı seçtiğiniz ülkede hayvanlarınızın kurban edilmesi için kullanılacaktır. Bağışınızın tahmini %90’ı doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır.

 18. Helal Et Nedir?

Müslümanlar sadece Helal gıda tüketebilirler. Helal, Arapça’da “izin verilen” ya da yasal demektir. Etin caiz ya da izin verilir olması için hayvanın ya da tavuğun Zibah ya da Zabiha denen yolla kesilmesi gerekir. Helal biraz Koşere benzer ve Zibah, az bir farkla, Şeçita gibidir. Bir eti helal kılan kesimin kuralları aşağıdakilerdir:
- Kesimi bir müslüman yapmalıdır ve, adama gereğini yerine getiren, tesmiye ya da şehadet getirmelidir.
- Zabiha, kesim anında hayvanların canlı ve sağlıklı olmasını gerektirir; çürüyen, yaralı ya da hasta hayvanları kurban etmek yasaklanmıştır.
- Hayvanların mümkün olan en az acıyı çekmesi için bıçakların keskin olması gerekir.
- Hayvanın tüm kanı akıtılmalıdır. Domuz ve etobur hayvanlar yasaklanmıştır. Hayvanların boğarak, asarak ya da şiddetli bir darbeyle öldürülmeleri yasaklanmıştır.
- Domuz yasaklandığından, Helal kesimin domuzların kesildiği bölgeye yakın yerde ya da o çevrede yapılmaması gerekir.

 19. Kurban Olarak Kabul Edilmeyen Hayvanlar Hangileridir?

Kurban olarak Kabul edilmeyen dört tür hayvan vardır:
- Kör ya da görme yetisini kaybetmiş hayvanlar,
- Topal hayvanlar,
- Hasta hayvanlar ve
- Açlıktan ölmekte olan ya da yetersiz beslenmiş hayvanlar.

end faq